Κανονισμός Newsletter

Χρήσιμες πληροφορίες

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων


Η εταιρία Ανθοπωλείο Ζέρμπερα με έδρα στο Νομό Ρεθύμνης, Κουντουριώτη 79, email: info@zerberaflowers.gr, τηλ: +30.28310.24843, website: https:// zerberaflowers.gr, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κ. Παπαδάκη Αικατερίνη,

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Για να γίνετε συνδρομητής στο newsletter του Ανθοπωλείο Ζέρμπερα, παρέχετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Για ποιο σκοπό μας δίνετε το email σας

Το Ανθοπωλείο Ζέρμπερα θα χρησιμοποιεί το email σας για να σας στέλνει το newsletter της, το οποίο περιέχει πληροφόρηση για τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες του  και ενδεχομένως μεταξύ άλλων τα εταιρικά νέα, πληροφορίες σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες και ειδικές προσφορές.

Παροχή συγκατάθεσης

Με τη παροχή του email σας παρέχετε ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή σας στο να λαμβάνετε το newsletter. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας πατώντας είτε πατώντας διαγραφή (Unsubscribe) πάνω στο ίδιο Newsletter είτε στέλνοντας mail στο info@zerberaflowers.gr με θέμα ‘’Διαγραφή από το Newsletter)

To Ανθοπωλείο Ζέρμπερα  θα συνεχίσει να σας στέλνει το newsletter για όσο χρονικό διάστημα η συγκατάθεσή σας δεν έχει ανακληθεί.

Διατήρηση/Αποθήκευση του email σας

Το email σας θα αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί με ευθύνη της ή σε ανάλογη Υπηρεσία αποστολής Newsletter (Mail Chimp) που είναι ανάλογα συμβατή κατά τον κανονισμό του GDPR και δεν θα αποσταλεί σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν θα κοινολογηθεί σε άλλους αποδέκτες, ούτε θα διαβιβαστεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση σας. Το email σας διατηρείται για όσο χρόνο δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματα σας

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, και λήψης αντιγράφου (φορητότητας) των δεδομένων που τηρούνται στην εταιρία αποστέλλοντας το αίτημα σας στο info@zerberaflowers.gr.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό ή και διακοπή της επεξεργασίας. Ο πιο απλός τρόπος είναι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, είτε κάνοντας click στο link που υπάρχει το τέλος του email με το οποίο σας αποστέλλετε το newsletter, είτε επικοινωνώντας με την εταιρία στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Δικαίωμα καταγγελίας

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Καλάθι αγορών
Scroll to Top
0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.